Monday, 27 April 2015

Wooden buttons / Fagombok

When i first saw the damages ice made this winter to the Börzsöny, it was already February. Since the Szendehely area remained almost untouched by the horror, i could hardly believe my eyes. The view of broken and bended trees near the 'Csánki kert' was shocking.

Már februárt írtunk, mikor először szembesültem a börzsönyi jégkárral. Mivel Szende környékét szinte egyáltalán nem érintette ez a téli pusztítás, alig hittem a szememnek. A félbetört, hajlott fák látványa a Csánki kert környékén sokkoló volt. 

Wenckheim út, 22 February 2015

Several areas had been cleared up by then, piles of branches were already heaped on the side of forestry roads. I thought it'd be a worthy retort to turn the killed wood into something useful and memorable. Make it a survivor... Well, I've just finished my reply.

Addigra már több részt megtisztított az erdészet, a fa halmokban hevert az erdészeti utak mentén. Valami méltó visszavágón törtem a fejem, mi is lehetne a fából. Hogyan élhetné túl, hogy így legyilkolta a tél... Most készültem el a válasszal. untreated wooden buttons
Untreated edition

wooden buttons beeswaxed
Beeswaxed edition

Orders are being taken. :)
Rendelést felveszek. :)

No comments:

Post a comment